fbpx
Programs / Work and Travel Summer / Dakota Gunslingers, Wall (Summer 2022 : Exclusive Premium Locations) **เต็ม**
Dakota Gunslingers, Wall (Summer 2022 : Exclusive Premium Locations) **เต็ม**

Wall, South Dakota


Position Opportunity
Position
- Crew Member
- ตำแหน่งงาน ทางตัวแทนนายจ้าง/ นายจ้าง จะเป็นผู้พิจารณาตอนสัมภาษณ์ รวมถึงตอนที่น้องไปถึงอเมริกานะคะ
Rate
$13 per hour
Hours
Average 32-40 hours per week
Start Date
May 7 - June 15, 2022
End Date
August 15 - September 7, 2022
Remark
มีสัมภาษณ์ 2 ครั้ง กับ องค์กรแลกเปลี่ยน และ นายจ้าง วันเริ่ม-จบงาน เป็นไปตามที่น้องคุยกับนายจ้างตอนสัมภาษณ์นะคะ *กรณีไม่ผ่านสัมภาษณ์ หรือไม่ได้เข้าสัมภาษณ์ตามนัด (No Show) นักศึกษาจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาษณ์องค์กรฯจำนวน $60 ต่อครั้ง น้องควรมีระดับภาษาวัดกับพี่ทีมงานอคาเดกซ์ (ทางโทรศัพท์หรือที่สำนักงาน) ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนนขึ้นไปนะคะ
Housing Information
Housing
$80-$100 per week
Housing Deposit Required
$200
Transportation to work
Walk, Bike
State
Wall, South Dakota
Detail

As a crew member, you will work ass Seasonal Associate, Cashier, Stocking