fbpx
About Us

แรงบันดาลใจ

จากการเข้าร่วมโครงการและปณิธานที่ต้องการให้คนไทยได้รับโอกาสในการเข้าร่วมโครงการที่มีคุณภาพ

ACADEX จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้น

โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ตรงและมีความสามารถในการประสานงาน
เพื่อดูแลการรับสมัครรวมทั้งหาข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้ผู้สมัคร ได้รับบริการที่ดีที่สุด