fbpx
About Us

ACADEX คือ “ผู้เชี่ยวชาญ”

ACADEX ดำเนินการโครงการแลกเปลี่ยน Work & Travel USA มายาวนาน และมีประสบการณ์ในการให้บริการข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่น และประสบความสำเร็จ… นับตั้งแต่วันก่อตั้ง ACADEX ได้รับความไว้วางใจจากนิสิต/นักศึกษา ในการสมัครเข้าร่วมโครงการต่างๆ มาแล้วมากกว่า 20,000 คน นอกจากนี้ ACADEX มีความยึดมั่นในการดำเนินการ “เฉพาะโครงการที่เราเชี่ยวชาญเท่านั้น” นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่า เราดำเนินการภายใต้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างสูง

ACADEX มั่นใจได้สูงสุด

ACADEX เป็น Exclusive Agent Partner ให้องค์กรแลกเปลี่ยนถึง 3 องค์กร และเรายังเป็น Premium Official Partner กับ 4 องค์กรแลกเปลี่ยนหลัก ซึ่งได้รับการยอมรับจาก Department of Stateแห่งสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา และสถาบันสอนภาษามากมาย ที่ได้มอบหมายให้เราทำหน้าที่เป็นตัวแทนในประเทศไทย และที่สำคัญ บริษัท อคาเดมิก แอดเวนเจอร์ จำกัด ยังจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์ และกงสุลสหรัฐฯประจำประเทศไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวอีกด้วย

จากประสบการณ์ทำงานที่ยาวนาน… ACADEX ได้พัฒนาระบบงานที่มีประสิทธิภาพสูงควบคู่ไปกับการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด นักศึกษาในโครงการของเราสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตั้งแต่ระดับพนักงานจนถึงระดับเจ้าของ นอกจากนี้ในระหว่างที่นักศึกษาเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ACADEX มีการจัดส่งทีมงานที่มีประสบการณ์ไปเยี่ยมเยียนดูแลและแก้ไขปัญหา ณ จุดหมายปลายทาง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ

ACADEX มีทีมงานที่แข็งแกร่ง

ACADEX มีพนักงานที่มีประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งคอยดูแลนักศึกษาตั้งแต่ก้าวแรกที่สมัครเข้าร่วมโครงการจนกระทั่งก้าวสุดท้ายที่เดินทางถึงประเทศไทย จึงกล่าวได้ว่า ACADEX เป็นอันดับ 1 ในการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน Work & Travel USA ของประเทศไทย