fbpx
Contact us
address
ศูนย์ราชเทวี
ชั้น 12A อาคารสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย 328 ถนนพญาไท (เชิงสะพานหัวช้าง/BTS-ราชเทวี) เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 10.00 - 18.00

เสาร์ & อาทิตย์ 10.00 - 18.00

Contact Numbers

086-390-0333

ศูนย์รังสิต
หอพัก INTER Park (ตึกเดิม) (ประตูเชียงราก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) 60 หมู่ 8 ถนนเชียงราก ต.คลองหนึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 - 20.00

Contact Numbers

086-320-5085

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 12.00 - 20.00

ศูนย์เชียงใหม่
ตรงข้ามร้านโครงการหลวง (ดอยคำ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 8/11 หมู่ 10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - เสาร์ 11.00 - 19.00

Contact Numbers

088-869-4111

086-321-9996

เวลาเปิดทำการ

จันทร์ - เสาร์ 11.00 - 19.00