fbpx

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก

หาประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา

WORK AND TRAVEL USA

INTERNSHIP & TRAINING USA

โครงการฝึกงานระยะเวลา 12 เดือนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับน้องที่เรียนชั้นปีสุดท้ายหรือจบมหาวิทยาลัยจากสาขาต่างๆ เช่น Hospitality, Business, ETC.

WORK AND STUDY AUSTRALIA

เรียนภาษากับสถาบันชื่อดังและทำงานอย่างถูกกฎหมายเป็นเวลา 6-18 เดือน

ACADEX
thailand

Programs

Highlight

QUIZ

ไม่รู้จะไปไหน?ลองทำดู

Blog

News Update