fbpx
Reviews / Review / January R (Lifeguard DC)
47
Review by
January R (Lifeguard DC)
October 19, 2020
"ทุกคนที่นี่พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด"
การมาอยู่ที่นี่เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของเราหลายๆอย่าง ทั้งความรับผิดชอบ การวางตัว และการเข้าหาผู้อื่น