fbpx

USA

Details

รับปรึกษาวีซ่าท่องเที่ยว :  เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือท่องเที่ยวพักผ่อนมักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

     ประเภท B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิชาการ อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา, Business meeting
     ประเภท B-2 สำหรับผู้เดินทางเพื่อการพักผ่อน ท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม

Documents

 1. กรอกแบบฟอร์ม DS-160 : Consular Electronic Application Center website
 2. หนังสือเดินทาง(Passport) : ที่มีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง รวมถึงหนังสือเดินทางที่หมดอายุแล้ว (ถ้ามี)
 3. รูปถ่ายขนาด 2*2 นิ้ว : พื้นหลังสีขาว 2 รูป ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 4. เอกสารรับรองการทำงาน 
 5. เอกสารรับรองทางการเงิน
 6. เอกสารประกอบอื่นๆ
Special Service

ACADEX มีประสบการณ์ดำเนินการวีซ่า มากกว่า 20 ปี พร้อมให้คำปรึกษาตลอดการดำเนินการ

 • ตรวจสอบเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารที่คุณมีนั้นมีความถูกต้องสมบูรณ์
 • ให้คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 จากผู้มีประสบการณ์
 • ยื่นขอวีซ่า/ ชำระค่าวีซ่า $185 (อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับทางสถานทูตกำหนด)
 • จองคิวนัดวันสัมภาษณ์
 • วางแผนท่องเที่ยวรายบุคคลเพื่อเป็นข้อมูลในการสัมภาษณ์
 • แนะนำแนวการตอบคำถามสัมภาษณ์
 • ฟรีจัดส่งวีซ่าทางไปรษณีย์

* ทราบผลสัมภาษณ์ทันทีในวันที่สัมภาษณ์ และจะได้รับหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมวีซ่าคืน ประมาณ 3-7 วันทำการ

** ราคาพิเศษสำหรับบริษัทฯ และหมู่คณะ

Process

 1. แอดไลน์ Line: @acadex เพื่อสอบถามและประเมินความเสี่ยงก่อนสมัคร
 2. สามารถสมัครทางหน้าเว็บไซต์นี้ โดยกดปุ่มสมัครเลยด้านล่าง ชำระค่าสมัคร และส่งสลิปค่าสมัครเข้าทางไลน์
 3. รอรับเอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าจากทีมงานหลังจากสมัคร
 4. ส่งเอกสารทั้งหมดให้ทีมงานตรวจสอบผ่านทางไลน์
 5. ทีมงานดำเนินการยื่นขอวีซ่าทางระบบ และแจ้งให้ผู้สมัครไปชำระค่าวีซ่าเองที่ ธ.กรุงศรีอยุธยา
 6. หลังจากที่ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะประสานงานจองคิววันนัดสัมภาษณ์วีซ่าให้ตามที่ลูกค้าสะดวก (สามารถเลือกสัมภาษณ์ได้ทั้งที่ กทม./เชียงใหม่)
 7. กรอกแบบฟอร์ม DS-160 ทางระบบออนไลน์ โดยจะมีทีมงานแนะนำในการดำเนินการ
 8. ก่อนสัมภาษณ์ ทีมงานจะส่งข้อมูลสรุปเอกสารและข้อแนะนำในการสัมภาษณ์ให้ ผู้สมัครเดินทางไปสถานทูตเพื่อสัมภาษณ์วีซ่าตามเวลานัด (ไม่มีเจ้าหน้าที่ของบ.เราในวันสัมภาษณ์) ผู้สมัครจะทราบผลวีซ่าทันทีหลังสัมภาษณ์
 9. รอพาสปอร์ตส่งคืนจากสถานทูต โดย EMS ถึงบ้านคุณลูกค้าใน 3-7 วันทำการ

** การอนุมัติวีซ่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานฑูต /ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าบริการ ไม่สามารถเรียกคืนได้**